Авариз

Аваризите (от турски avariz-i divanije ve teklif-i rfiye) са извънредни парични и натурални данъци и повинности, събирани в Османската империя през 15 - 19 век. Обхващали са парични данъци, принудителни изземвания или изпукувания на храни и занаятчийски произведения, държавни повинности (принудителна работа и реквизиции на коли и добитък).

Те не са утвърдени от шериата и първоначално са събирани по изключение и във връзка с някакъв конкретен повод, например военна кампания. Въведени са през XV в. за нуждите на централната власт и за местните областни управители (валии). Събирани отначало нередовно, през XVII в. те вече се изискват всяка година и нарастват по размер и вид.

Тъй като с времето инфлацията намалява реалния размер на редовните данъци, значението на аваризите нараства и те започват да се събират често, като и размерът им нараства. Българското население оказва съпротива срещу тях. Аваризите са премахнати в средата на 19 век по време на Танзимата.